Izolačné sklá:


Obvodové spojenie tabúľ skla a dištančného profilu je zabezpečené adhéznym, trvale plastickým tmelom. Vonkajší obvod tabúľ skla a dištančného profilu je vyplnený trvale pružným dvojzložkovým tmelom. Je zaručená vysoká odolnosť proti mechanickému namáhaniu. Sklenené tabule sú od seba oddelené dištančným rámikom-lištou. Dištančný rámik je dutý, vyplnený molekulovým sitom, ktoré pohlcuje vnútornú vlhkosť.

Dôležitými veličinami u izolačného skla sú súčiniteľ prechodu tepla Ug, ktorý predstavuje mieru straty tepla z priestoru W/m2.K a celková priepustnosť slnečného žiarenia g, ktoré sa dostáva cez okná do miestnosti.

Výhody izolačných skiel:

Výrazne lepšie tepelnoizolačné vlastnosti, znižujúce únik tepla, zníženie hlučnosti v interiéri, zľahčenie údržby-čistenia okien.