Eurohranoly:


Základným výrobným programom je výroba profilu 72x86 mm a 72x125 mm. Hranoly sa lepia z troch lamiel s radiálnym a poloradiálnym sklonom vlákien. Takto zlepený hranol je tvarovo stály a odolný voči tvarovým zmenám. Kvalita hranolov je rozdelená do viacerých skupín podľa kvality použitého dreva a technológie spracovania.

Kvalita A:
Dĺžka lamely minimálne 30 cm, radiálny rez bez smolných kanálikov a bez hrčiek. Odstup medzi letokruhmi do 6 mm.

Kvalita B:
Dĺžka lamely od 20 – 30 cm, minimálne množstvo smolných kanálikov, len zdravé hrčky. Odstup medzi letokruhmi do 6 mm. Odklon vlákien do 15%, povolené tlakové drevo.

Kvalita C:
Dĺžka lamely minimálne 20 cm, smolné kanáliky 1 ks na bežný meter, povolené hrčky, zamodralé drevo, bez hniloby.

Hranoly sa dodávajú v dĺžke 6000 mm. Hranoly sú lepené lepidlom kategórie D4 odolným voči poveternostným vplyvom, ekologicky vyhovujúcim - bez formaldehydu.