Drevo-hliník:


Inovačná konštrukcia okna vyhotoveného v systéme drevo - hliník sa zakladá na nápade pevného spojenia dvoch nezávislých rámov - dreveného a hliníkového.

Hliníkové profily systému drevo - hliník svojimi značne hrubšími stenami, rozšírenou komorovou konštrukciou a taktiež použitím solídnych kovových rohov, získavajú rozhodne väčšiu pevnosť.

Starostlivo premyslená konštrukcia prvkov systému robí to, že montáž je rýchla, jednoduchá a technicky istá.